Slikom prikazati: simulacija

Mi želimo informirati naše pacijente što radimo jer je jako bitno da svaki pacijent zna što se radi. Simulacijom može pacijent vidjeti kako če izgledati. Dakle ovdje možemo vidjeti potrebe i želje svakog pacijenta.

ordinacija_simulacija.jpg