Spectroshade
 
 
 
 
IMG_0354.jpg
 
SpectroShade Micro Spectro shade  predstavlja precizni dentalni spektrofotometar za objektivno mjerenje boje zuba, prave ili umjetne,
 u svim svjetlosnim uslovima.
  
 Određivanje boje zuba u stomatološkoj protetici predstavlja važan faktor uspjeha stomatološke rehabilitacije.  
 
 
 
Jednim klikom sa spectroshade  aparatom  u našoj ordinaciji daje 100% preciznu boju Vašeg zuba!