Usluge

Cilj ordinacije je da se pruži kvalitetna stomatološka usluga i njega usne šupljine. To možemo samo sa najnovijim principima rada, materijalima i tehnologijom . Ordinacija radi sa svim dobnim skupinama!

 Vrata su nam otvorena svim dobnim skupinama...... 

ordinacija3.jpg