Implantologija

Implantati su alternativa za proteze, mostove ili kada postoji nedostatak jednog zuba.

Implantat :
-reducira pomičnost zubne proteze
-omogućuje pravilno žvakanje
-omogućuje potporu i stabilnost mobilnoj protezi
-omogućuje osječaj prirodnog zuba za razlijku od proteze
-omogućuje veće samopouzdanje

MATERIJAL IMPLANTATA
Implantati su napravljeni od biokompatibilnog materijala koje su podvrgnuti testiranjem preko više godina. Implantati su obično proizvedeni od titaniuma a kako titanium nikada nije bio u dodiru sa ljudskim organizmom ne postoji mogučnost antigen- antitijelo reakcije, što može izazvati odbacivanje implantata. Naša ordinacija koristi :
Straumann i Ankylos sisteme

PRVA FAZA IZRADE je planirati situaciju individualno. To se radi putem rtg snimak i situacionim modelima.

usluge_impl_1.jpg

DRUGA FAZA IZRADE je staviti implant u kost. Kada se implant stavi treba čekati da implant i zdrava kost zarastu . Proces zarašćivanja traje najmanje 6 tjedana.

usluge_impl_2.jpg

TREĆA FAZA IZRADE je kada je proces zarašćivanja gotov ,spremni smo za protetski nadomjestak koji odgovara određenoj situaciji.

usluge_impl_3.jpg

Situacije za implantate: - Nedostatak jednog ili više zubiju.


usluge_impl_6.jpg usluge_impl_7.jpg usluge_impl_8.jpg

- Potpuni nedostatak zubi
Potpuno bezuba donja čeljusti:

- Potpuni nedostatak zubi
Potpuno bezuba gornja čeljusti:

usluge_impl_9.jpg usluge_impl_10.jpgusluge_impl_4.jpg usluge_impl_5.jpg